Szmyd, K., Barnaś-Baran, E., & Dolata, E. (2016). Badania nad myślą pedagogiczną w „szkole rzeszowsko-krakowskiej” w latach 2000–2016. Biuletyn Historii Wychowania, (35), 141-148. https://doi.org/10.14746/BHW.2016.35.9