Redakcja, R. (1994). Zapowiedzi. Biuletyn Historii Wychowania, (1), 21. https://doi.org/10.14746/bhw.1994.1.10