Janke, A. W. (1997). Krzysztof Jakubiak, Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1997, ss. 302. Biuletyn Historii Wychowania, (5/6), 72-74. https://doi.org/10.14746/bhw.1997.5.6.13