Popiołek, B. (1998). „Za małego wieku nauczyłam się.” - różne drogi kształcenia kobiet w epoce saskiej. Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), 5–10. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.1