Hellwig, J. (1998). W sto pięćdziesiątą rocznicę powstania Towarzystwa Pedagogicznego Polskiego w Poznaniu. Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), 32–36. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.5