Koźmian, D. (1998). Historia wychowania i oświaty w szczecińskim ośrodku akademickim. Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), 37–39. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.6