Hellwig, J. (1995). Profesor Bogdan Suchodolski - uczony, filozof, człowiek widziany z perspektywy przełomu wieków (Sesja naukowa (15 - 16.XQ.1994). Biuletyn Historii Wychowania, (2), 61-61. https://doi.org/10.14746/bhw.1995.2.19