Żolądź-Strzelczyk, D. (1998). Zdzisław Pietrzyk, W kręgu Strasburga. Z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w latach 1538-1621, Kraków 1997, ss. 302. Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), 48–49. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.12