Moskalik, U. (1998). Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej, red. E. Sa- pia-Drewniak i A. Stopińska-Pająk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997, s. 236. Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), 51–55. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.15