Król, J. (1998). Zapomniani pedagodzy lat międzywojennych, pod red. Danuty Koźmian, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997, ss. 204. Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), 55–57. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.16