Kosman, M. (1998). Nasi dawni jezuici, „Kronika Miasta Poznania” 1997, nr 4, ss. 377. Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), 59–60. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.18