Mielczarek, F. (1998). Antoni Smołalski, Stosunki służbowe i warunki pracy nauczycieli w Polsce do 1939 r., Opole 1994, ss. 112. Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), 61–62. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.20