Kosman, M. (1998). Jakub Wajer, Życie kulturalne Włocławka w latach 1918-1939, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997, ss. 204. Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), 63. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.22