Gulczyńska, J., & Głowacka, E. (1998). Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej - konferencja naukowa Zajączkowo 20-22 października 1997 r. Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), 71–72. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.25