Głowacka, E., & Gulczyńska, J. (1998). Stanisław Kot - uczony i polityk. Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), 72–73. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.26