Jamrożek, W. (1996). W rocznicę wydarzeń wrzesińskich i strajków szkolnych w zaborze pruskim. Biuletyn Historii Wychowania, (3/4), 35–37. https://doi.org/10.14746/bhw.1996.3.4.5