Blaszczyk, llona. (1998). Partnerka, matka, opiekunka - status kobiety w dziejach powszechnych Konferencja naukowa, Bydgoszcz - Wielonek 11-13 maja 1998 r. Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), 78–80. https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.30