Redakcja, . (1998). Zapowiedzi. Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), 80. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/16871