Grzybowski, P. (1999). Denizard Rivail - niezwykły uczeń Pestalozziego. Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 5–12. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.1