Dybiec, J. (1999). Profesor Kamilla Mrozowska. Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 39-42. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.7