Hellwig, J. (1999). Tadeusz Jałmużna, Łódzkie czasopisma szkolne w latach międzywojennych, Łódź 1998, ss. 124. Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 46. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.10