Jamrożek, W. (1999). Alicja Kicowska, Szkoła rolnicza w Polsce w latach 1944-1989, Olsztyn 1998, Wydawnictwo ART w Olsztynie, ss.192. Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 47–49. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.11