Szulakiewicz, W. (1999). Profesor Bogdan Suchodolski. Jego filozofia, myśl pedagogiczna i działalność, Warszawa 1996, ss. 168. Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 52–55. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.13