Głowacka, E. (1999). Rola mniejszości narodowych w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700-1939, pod red. Aleksandry Bilewicz i Stefanii Walasek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 380. Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 59–60. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.15