Hellwig, J. (1999). Rozumienie i zrozumienie OHP. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Ochotnicze Hufce Pracy w systemie oświatowo- wychowawczym, red. J. Podgórski, Opole-Głucholazy 1998, ss. 597. Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 61–62. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.16