Jakubiak, K. (1999). Jędrzej Sobczak, „Nowe wychowanie” w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, ss. 446. Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 66. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.23