Ratajczak, K. (1999). III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny (Poznań 21-23 września 1998). Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 73–74. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.26