Jamrożek, W. (2019). III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Sekcja III: „Tradycja jako skarbnica wzorów i przestróg - problem przekształcania tradycji”. Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 75–76. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.27