Rączewska, V. (1996). Rodzina a wychowanie. Ciągłość i zmienność na przestrzeni wieków, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, ss. 144. Biuletyn Historii Wychowania, (3/4), 48–51. https://doi.org/10.14746/bhw.1996.3.4.9