Sztobryn, S. (1996). Władysława Szulakiewicz, Władysław Seredyński. Studium z dziejów pedagogiki galicyjskiej, Rzeszów 1995, as. 166. Biuletyn Historii Wychowania, (3/4), 54–57. https://doi.org/10.14746/bhw.1996.3.4.11