Ossowska, A. (1996). Studia Pedagogiczne. Z dziejów życia i wychowania w rodzinie, z. 28, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 1996, Wydawnictwo Uczelniane WSP, ss. 182. Biuletyn Historii Wychowania, (3/4), 63–64. https://doi.org/10.14746/bhw.1996.3.4.18