Hellwig, J. (1996). Spotkanie naukowe historyków wychowania przedszkolnego Bamberg (RFN) 9-12.09.1995 r. Biuletyn Historii Wychowania, (3/4), 71–72. https://doi.org/10.14746/bhw.1996.3.4.23