Jakubiak, K. (1996). Reformy oświatowe na ziemiach polskich XVI -XX w. Biuletyn Historii Wychowania, (3/4), 81–84. https://doi.org/10.14746/bhw.1996.3.4.30