Hellwig, J. (1994). Historia wychowania w poznańskim ośrodku naukowym. Biuletyn Historii Wychowania, (1), 13-14. https://doi.org/10.14746/bhw.1994.1.4