Żołądź-Strzelczyk, D. (2011). Dzieciństwo w mieście na ziemiach polskich w XVI–XVIII wieku – możliwości źródłowe i perspektywy badawcze. Biuletyn Historii Wychowania, (27), 7-18. https://doi.org/10.14746/bhw.2011.27.1