Kahl, E. (2011). Polityka oświatowa władz w procesie instalowania nowego ładu społecznego (1944–1948). Biuletyn Historii Wychowania, (27), 33–50. https://doi.org/10.14746/bhw.2011.27.3