Taraszkiewicz, J. (2011). Miejsce nauczania historii w pijarskich profesoriach Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Biuletyn Historii Wychowania, (27), 51-58. https://doi.org/10.14746/bhw.2011.27.4