Skonieczny, T. (2011). Dzieje szkolnictwa gromady Mścice (1954–1972) na tle przemian oświatowych. Biuletyn Historii Wychowania, (27), 101-126. https://doi.org/10.14746/bhw.2011.27.8