Gadocha, M. (2012). Nauka sztuki kupieckiej w Krakowie XVI–XIX wieku. Zarys problemu. Biuletyn Historii Wychowania, (28), 7–20. https://doi.org/10.14746/bhw.2012.28.1