Wolter, E. (2012). Wychowanie do ochrony przyrody w twórczości Drugiej Rzeczypospolitej. Biuletyn Historii Wychowania, (28), 65-78. https://doi.org/10.14746/bhw.2012.28.5