KnociĊ„ska, A. (2012). Tradycje zinstytucjonalizowanego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Wielkopolsce przed rokiem 1945. Biuletyn Historii Wychowania, (28), 121-128. https://doi.org/10.14746/bhw.2012.28.9