Jastrzębski, P. (2012). Wschodni model współczesnego wychowania państwowego na przykładzie rosyjskiego korpusu kadetów. Zarys problemu. Biuletyn Historii Wychowania, (28), 145-152. https://doi.org/10.14746/bhw.2012.28.11