Apanel, D. (2012). Organizacja i funkcjonowanie Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie w latach 1981–2011. Biuletyn Historii Wychowania, (28), 173–184. https://doi.org/10.14746/bhw.2012.28.14