Szmyd, K. (1999). Międzynarodowa konferencja historyków wychowania w WSP Rzeszów. Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 76-77. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.28