Szulakiewicz, W. (1999). Wychowanie a polityka. Toruńskie konferencje naukowe. Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 78–79. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.29