., . (1999). Zapowiedzi. Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 82. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17322