Sztobryn, S. (1999). Kto pierwszy w pedagogice ogólnej?. Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 83–84. https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.32