Obłulowicz, B. (2000). Wychowanie domowe Hiszpanek w świetle dyskursu Josefy Amar y Borbón oraz prasy kobiecej końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), 16-22. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.2