Hellwig, J. (2000). KsztaƂcenie nauczycieli w Studium Nauczycielskim Nr 1 w Poznaniu. Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), 45-52. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.6