Szulakiewicz, W. (2000). J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloński (1918-1939), Kraków 2000, ss. 759. Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), 69–71. https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.14